Samling: Høstløk

AKKURAT NÅ: -30% PÅ ALLE HØSTLØK!

Høstløk plantes om høsten, fra september til desember dersom jorden ikke er frossen.

Plant løken så dypt ned som ca. 3 ganger løkens størrelse.

Tilsett løkgjødsel, beinmel og/eller kugjødselkompost.