Salgsbetingelser

Frakt

Alle ordre blir sendt mandag, tirsdag og onsdag. Ved stor pågang sendes først ordre som ble plassert før søndag uken før. Hvis vi får tid, sender vi ordre som ble plassert søndag og mandag. Dette betyr at ordre som blir plassert mandag etter kl 12 må potensielt vente til neste mandag (gitt at det ikke oppstår uforutsette hendelser og/eller postens hente/leveringstider eller våres arbeidstider kolliderer med helligdager). 

Planter sendes for kjøpers egen risiko og regning, dette er særlig aktuelt ved lave temperaturer. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du bestiller en pakkevarmer med ordren din når det er lave temperaturer, man må ta hensyn til at transportenveien kan være kaldere enn mottaksstedet. Fra vår side gjør vi vårt ytterste for å pakke plantene slik at de kommer frem så fine som mulig, ved bruk av bobleplast, papir og bølgepapp o.l. Det er tilstrekkelig med 1 pakkevarmer per pakke. Flere pakkevarmere vil automatisk refunderes om ikke annet er avtalt. Kjøp av uåpnede pakkevarmere må avtales på forhånd ved kontakt per e-post.

Der pakker blir ødelagt underveis av postvesenet tar vi oss av saksgangen med innsending av klage, det som kreves av deg er at du sender oss bilder av  skade fra utside og innside av esken samt den skadede varen, så tar vi det videre med Bring, behold all emballasje frem til saken er avklart. Skaden må som regel være av et viss omfang for at det skal behandles av posten. Og vi må få tilbakemelding umidellbart etter at pakken er ankommet hos deg.

Pakkevarmer sendes ikke med brevforsendelser.
Bruk kommentarfeltet om du har spesielle ønsker; som annen mottakeradresse, gaver og lignende, så skal vi prøve å etterkomme disse ønskene så langt det går.  

Dersom du setter inn flere ordre, vil vi slå sammen ordrene og nedjustere fraktkostnadene automatisk slik at det blir rimeligst mulig for deg, frakt beregnes ut fra vekt/volumvekt og antall pappesker som må tas i bruk for å få plass til alle varene. Dette kan bety helt eller delvis refusjon av fraktkostnadene på en eller flere av ordrene dine. Dette forutsetter at de tidligeste ordrene ikke allerede er pakket og/eller sendt, da vil du ha fått en e-post om at de pakkes. 

Vi sender pakker med Bring Servicepakke som er sporbar. Fraktprisene beregnes ut fra varens vekt/volumvekt.

Ønsker du å hente varene her hos oss i Spannavegen 355, kan du velge klikk og hent. Planter må hentes innen 7 dager fra det sendes e-post om at bestillingen er klargjort for henting, om ikke annet er avtalt. Overskrides disse 7 dagene kan vi ikke garantere at alle plantene vil være tilgjengelige ved henting, og kjøpet er ikke refunderbart. Planter er ferskvarer og vi ønsker derfor ikke å reservere planter, dette skyldes at reserverte planter må taes ut av butikken slik at de ikke selges til under i butikk, og vil kunne lide av dette da det er vanskeligere å stelle hver enkelt plante med de behovene de har. Med unntak av sendingsdager på helligdager og lignende som gjør det ugunstig å sende til visse datoer reserverer vi derfor ikke planter.

Vi sender hele året på kjøperens eget risiko.

Planters tilstand
Å bli sendt i posten er en påkjenning for planter. Under transport og i påfølgende tid etter ankomst kan blader, blomster og stilker bli skadet, falle av, og eller blir slappe dette er å forvente at kan skje med enkelte planter, og er ikke grunnlag for refusjon eller erstatning. På grunn av påkjenningen det er å sende planter i posten må ikke planter pottes om de første 30 dagene, da dette vil føre til ytterligere stress og risiko for tap av planten blir betraktelig større. Planter må hentes senest den påfølgende dagen du får hentemelding, noe annet vil øke risikoen for dårligere etablering og akklimatisering av planten hjemme hos deg. Hvis man velger å potte plantene om tidligere medfører det bortfall av garanti og klagerett.

Plantene er sprøytet men kan likevel vise seg å ha skadedyr, om du oppdager dette, må dette dokumenteres med gode bilder av levende skadedyr innen 24 timer etter mottak! Vi benytter oss av nyttedyr som prevensjon mot skadedyr, disse kan av og til bli med på kjøpet. Hold alltid planter i karantene etter mottak, uavhengig av hvor du skaffer plantene dine. Vi vil gjerne veilede deg med behandling av plantene og finne en løsning, send med bilder innen 24 timer etter mottak slik at skadedyrene kan identifiseres, dette er helt nødvendig for å gi riktig råd om behandling og utelukke at det er nyttedyr som forveksles med skadedyr. Skadedyr er ikke grunnlag for refusjon.

Stress fra transport kan også føre til at planter mister blader og blomster i påfølgende tiden etter at de er kommet i nytt hjem, dette gjelder også særlig stiklinger (husk at det er overlevelse av nodien på stiklinger som er det viktgste og ikke overlevelse av bladet). Disse ovennevnte tingene er ikke grunnlag til refusjon. 

Planter du har kjøpt kan ha gått i dvale, så undersøk om arten du har er en type som går i dvale. Se våre råd for hvordan du bør behandle planten etter mottak (ny side med denne informasjonen kommer snart).

Bildene på nettsiden er av planter fra samme parti.

Blomstrende planter er ikke garantert i blomst ved mottak.

Undersøk gjerne kravene til stell av planter før kjøp.


Betaling

Alle priser er i Norske kroner og inkluderer mva.

Ved netthandel godtas betaling med bankkort, PayPal, Vipps og gavekort kjøpt i nettbutikken.
 

Retur og bytte

Dette skjer i henhold til angrerettlovens bestemmelser. Det er 14 dagers angre- og returrett fra varen er mottatt, av ubrukte varer i original uskadet emballasje. Returporto betales av kjøper. Kjøper vil bli belastet transaksjonskostnadene og merarbeid i forbindelse med kjøpet og heving av kjøpet, totalt 5% av kjøpssummen. Tilbakebetaling av resterende beløp skjer innen 30 dager. Ved retur må nødvendig informasjon som kontonummer og navn fremlegges. NB! Planter, løk og knoller er ferskvare og angrerett er i henhold til kjøpsloven ikke gjeldende.

Spanne plantesalg kan når som helst uten forvarsel refundere eller kansellere ordre uten å oppgi noen grunn. Dette er særlig aktuelt ved feil i beskrivelse, pris, varebeholdning og antall på lager.

Dersom det er feil i varebeholdning og en bestilt vare er utsolg vil vi kontakte deg før refusjon av varen om prisen på varen utgjør en større andel av bestillingen.

Returadresse:
Spanne Plantesalg AS

Spannavegen 355

5542 Karmsund 

Reklamasjon og klager.

Vi pakker alt utstyr og planter selv. Men skulle det mot formodning være feil vare eller mangler ved varen, så bytter vi den gjerne uten ekstra omkostninger. Ta kontakt via e-post, gjerne med bilder av varen. Hvis du ikke er helt fornøyd fortell det til oss, ikke andre! Hjelp oss å bli enda bedre slik at vi kan iverksette tiltak. Reklamasjon av planter må være noe utenfor ovennevnte punkter, og kravene om henting av planter i tide, dokumentasjon, ompotting/stell må være oppfylt.

 

Videresalg

Spanne plantesalg selger primært til privatkunder. Videresalg av våre produkter er av konkurransehensyn ikke tillatt, med mindre det foreligger en særskilt avtale. Ved mistanke om videresalg, forbeholder vi oss retten til å uten videre kansellere kjøpet. For opprettelse av avtale med formål om videresalg bes kunden ta kontakt.

 

Gavekort

Gavekortene vi tilbyr har i utgangpunktet gyldighet i ett år. Det er kun gyldig i nettbutikken eller på gartneriet og kan ikke veksles inn i penger. Foreløpig går det ikke å registrere gavekortet direkte i nettbutikken og man må ta kontakt på e-post eller pm på Facebook for å bruke kortet.

 

Partene

Selger er Spanne Plantesalg AS Adresse: Spannavegen 355, 5542 Karmsund, nettbutikk@spanne.no, tlf: 90187567,  Org nr. 994 900 552 og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene

Dersom det er feil i varebeholdning og en bestilt vare er utsolg vil vi kontakte deg før refusjon av varen om prisen på varen utgjør en større andel av bestillingen.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

International orders

We send plants all over the world, but different countries have different importation rules for plants, and the price for shipping varies a lot so we can only take international orders e-mail and not directly in the webshop. 

We can provide phytosanitary certificate and it costs 600,- NOK. The price for shipping depends on the country you live in, the volume, and weigh of the parcel. The order can be sent as a letter without tracking or package with tracking. Norway is not in EU so to import plants from Norway to an EU country requires phytosanitary certificate. We reccomend to take contact with your authorities to find out what papers and documents you need. Sending without papers is at the buyer's risk. 

Bli forhandler?

Vi er distributør av Dyna-Gro sine produkter i Norge. Ønsker du å bli forhandler ta kontakt med oss for oppretting av avtale.

Telefon: +47 90187567

Epost: nettbutikk@spanne.no

Firmanavn: Spanne Plantesalg AS

 

 

Hilsen
Spanne Plantesalg