Samling: Bunndekkroser

Bundekkroser har en utbredt voksemåte. De er vanligvis ca 0,5 m høye, noen høyere eller lavere. De fleste har små og mange roser og er ofte svært riktblomstrende. Egner seg godt i skråninger, krukker og bed, og gjerne som kantplanting på mur.

Bestill nå for å sikre deg ønskede sorter.